Lores Kučaić BobićŽupanije u kojima član/ica djeluje:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, ZADARSKA ŽUPANIJA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJAJezici koje član govori:
HRVATSKI, TALIJANSKI, NJEMAČKI