Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Jasna Birkić
Dunja Starčević Karlović
Željka Đaniš
Borka Alfreider Šavle
Filip Baričević
Erika Špehar
Ines Deranja
Monika Mikolajska
Goran Moravček
Snježana Karels
Igor Pap
Natalia Renčić
Andrea Grašo
Marina Vujičić
Tatjana Krištić
Natalija Novikova
Nikola Špehar
Dalida Jurčić-Marković
Nasrin El Gharni
Aleksandra Milenković
Joanna Kalinowska - Lukačević
Zvjezdana Ilić
Dragana Petrović
Ksenija Raspar
Adriano Mates
Kristina Kresović
Smilja Strika
Neda Mucafir
Jennifer Lazarić Jungić
Eva Fućak
Vjeročka Lončarić
Irena Rešetar Jakšić
Đurđica Kovačić
Marijana Bonetta
Ana Miškulin
Sandra Barbiš
Rocio Ugarte
Ondina Pifar Borić
Livio Karavanić
Mirta Kaluđer
Gergely Agoston
Sonja Tudor
Silvija Fakin
Denis Lipovac
Tatjana Tadić
Liliana Stipanić
Aleksandar Kovačević
Barbara Zrinšćak
Lores Kučaić Bobić
Loreta Vasilj
Mirena Čalmić
Željka Valenčić
Jelena Sokolić Nesterević