Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Goran Moravček
Filip Baričević
Ksenija Raspar
Lores Kučaić Bobić
Zvjezdana Ilić
Ondina Pifar Borić
Liliana Stipanić
Dalida Jurčić-Marković
Igor Pap
Sandra Barbiš
Monika Mikolajska
Kristina Kresović
Dragana Petrović
Jasna Birkić
Andrea Grašo
Loreta Vasilj
Natalija Novikova
Natalia Renčić
Barbara Zrinšćak
Denis Lipovac
Livio Karavanić
Snježana Karels
Smilja Strika
Eva Fućak
Nikola Špehar
Đurđica Kovačić
Nasrin El Gharni
Ana Miškulin
Borka Alfreider Šavle
Tatjana Krištić
Jennifer Lazarić Jungić
Dunja Starčević Karlović
Neda Mucafir
Vjeročka Lončarić
Joanna Kalinowska - Lukačević
Marina Vujičić
Aleksandar Kovačević
Silvija Fakin
Mirena Čalmić
Jelena Sokolić Nesterević
Tatjana Tadić
Sonja Tudor
Gergely Agoston
Irena Rešetar Jakšić
Ines Deranja
Aleksandra Milenković
Željka Đaniš
Marijana Bonetta
Erika Špehar
Ela Željka Lenkhart
Rocio Ugarte
Adriano Mates
Mirta Kaluđer