Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Ondina Pifar Borić
Jelena Sokolić Nesterević
Mirta Kaluđer
Natalia Renčić
Nasrin El Gharni
Dalida Jurčić-Marković
Kristina Kresović
Željka Valenčić
Dunja Starčević Karlović
Sandra Barbiš
Borka Alfreider Šavle
Đurđica Kovačić
Ana Miškulin
Igor Pap
Goran Moravček
Monika Mikolajska
Liliana Stipanić
Andrea Grašo
Zvjezdana Ilić
Snježana Karels
Marina Vujičić
Silvija Fakin
Ines Deranja
Jasna Birkić
Smilja Strika
Sonja Tudor
Dragana Petrović
Lores Kučaić Bobić
Gergely Agoston
Filip Baričević
Rocio Ugarte
Irena Rešetar Jakšić
Livio Karavanić
Željka Đaniš
Tatjana Tadić
Vjeročka Lončarić
Eva Fućak
Ksenija Raspar
Loreta Vasilj
Barbara Zrinšćak
Tatjana Krištić
Adriano Mates
Joanna Kalinowska - Lukačević
Denis Lipovac
Jennifer Lazarić Jungić
Marijana Bonetta
Neda Mucafir
Erika Špehar
Aleksandar Kovačević
Natalija Novikova
Nikola Špehar