Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Natalia Renčić
Natalija Novikova
Lores Kučaić Bobić
Ondina Pifar Borić
Ines Deranja
Rocio Ugarte
Željka Valenčić
Jasna Birkić
Liliana Stipanić
Ana Miškulin
Igor Pap
Dunja Starčević Karlović
Marina Vujičić
Vjeročka Lončarić
Erika Špehar
Joanna Kalinowska - Lukačević
Željka Đaniš
Neda Mucafir
Tatjana Tadić
Irena Rešetar Jakšić
Smilja Strika
Dragana Petrović
Sandra Barbiš
Eva Fućak
Mirta Kaluđer
Denis Lipovac
Andrea Grašo
Zvjezdana Ilić
Silvija Fakin
Borka Alfreider Šavle
Livio Karavanić
Snježana Karels
Kristina Kresović
Loreta Vasilj
Dalida Jurčić-Marković
Nikola Špehar
Marijana Bonetta
Gergely Agoston
Tatjana Krištić
Jennifer Lazarić Jungić
Sonja Tudor
Adriano Mates
Filip Baričević
Goran Moravček
Đurđica Kovačić
Jelena Sokolić Nesterević
Nasrin El Gharni
Barbara Zrinšćak
Aleksandar Kovačević
Ksenija Raspar