Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Sandra Barbiš
Liliana Stipanić
Nikola Špehar
Mirta Kaluđer
Dalida Jurčić-Marković
Željka Valenčić
Barbara Zrinšćak
Igor Pap
Đurđica Kovačić
Aleksandar Kovačević
Sonja Tudor
Eva Fućak
Joanna Kalinowska - Lukačević
Irena Rešetar Jakšić
Natalija Novikova
Lores Kučaić Bobić
Ines Deranja
Tatjana Tadić
Livio Karavanić
Ondina Pifar Borić
Adriano Mates
Loreta Vasilj
Snježana Karels
Marina Vujičić
Rocio Ugarte
Smilja Strika
Nasrin El Gharni
Ksenija Raspar
Natalia Renčić
Jelena Sokolić Nesterević
Jennifer Lazarić Jungić
Kristina Kresović
Ana Miškulin
Gergely Agoston
Neda Mucafir
Andrea Grašo
Borka Alfreider Šavle
Tatjana Krištić
Dunja Starčević Karlović
Vjeročka Lončarić
Zvjezdana Ilić
Filip Baričević
Marijana Bonetta
Silvija Fakin
Erika Špehar
Denis Lipovac
Željka Đaniš
Dragana Petrović
Goran Moravček
Jasna Birkić