Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Kristina Kresović
Monika Mikolajska
Irena Rešetar Jakšić
Goran Moravček
Ksenija Raspar
Mirta Kaluđer
Erika Špehar
Mirena Čalmić
Jelena Sokolić Nesterević
Ondina Pifar Borić
Tatjana Krištić
Tatjana Tadić
Livio Karavanić
Smilja Strika
Loreta Vasilj
Aleksandra Milenković
Nikola Špehar
Gergely Agoston
Lores Kučaić Bobić
Dunja Starčević Karlović
Liliana Stipanić
Andrea Grašo
Sonja Tudor
Rocio Ugarte
Joanna Kalinowska - Lukačević
Jasna Birkić
Neda Mucafir
Eva Fućak
Snježana Karels
Igor Pap
Adriano Mates
Aleksandar Kovačević
Dalida Jurčić-Marković
Nasrin El Gharni
Barbara Zrinšćak
Vjeročka Lončarić
Zvjezdana Ilić
Jennifer Lazarić Jungić
Dragana Petrović
Ela Željka Lenkhart
Sandra Barbiš
Natalia Renčić
Željka Đaniš
Borka Alfreider Šavle
Marina Vujičić
Ana Miškulin
Natalija Novikova
Ines Deranja
Filip Baričević
Denis Lipovac
Đurđica Kovačić
Marijana Bonetta
Silvija Fakin