Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Kristina Kresović
Goran Moravček
Tatjana Krištić
Ela Željka Lenkhart
Nikola Špehar
Adriano Mates
Lores Kučaić Bobić
Ines Deranja
Snježana Karels
Dunja Starčević Karlović
Liliana Stipanić
Natalija Novikova
Zvjezdana Ilić
Jasna Birkić
Aleksandra Milenković
Erika Špehar
Ana Miškulin
Neda Mucafir
Igor Pap
Dragana Petrović
Vjeročka Lončarić
Đurđica Kovačić
Dalida Jurčić-Marković
Gergely Agoston
Jennifer Lazarić Jungić
Rocio Ugarte
Mirta Kaluđer
Tatjana Tadić
Aleksandar Kovačević
Andrea Grašo
Silvija Fakin
Irena Rešetar Jakšić
Smilja Strika
Mirena Čalmić
Livio Karavanić
Sandra Barbiš
Loreta Vasilj
Natalia Renčić
Ksenija Raspar
Marijana Bonetta
Eva Fućak
Sonja Tudor
Borka Alfreider Šavle
Filip Baričević
Ondina Pifar Borić
Marina Vujičić
Jelena Sokolić Nesterević
Denis Lipovac
Željka Đaniš
Nasrin El Gharni
Joanna Kalinowska - Lukačević
Monika Mikolajska
Barbara Zrinšćak