Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Borka Alfreider Šavle
Livio Karavanić
Jasna Birkić
Monika Mikolajska
Ana Miškulin
Vjeročka Lončarić
Marina Vujičić
Barbara Zrinšćak
Tatjana Tadić
Smilja Strika
Goran Moravček
Dragana Petrović
Ondina Pifar Borić
Nasrin El Gharni
Liliana Stipanić
Denis Lipovac
Loreta Vasilj
Željka Valenčić
Silvija Fakin
Neda Mucafir
Mirta Kaluđer
Erika Špehar
Rocio Ugarte
Mirena Čalmić
Lores Kučaić Bobić
Kristina Kresović
Nikola Špehar
Tatjana Krištić
Zvjezdana Ilić
Snježana Karels
Filip Baričević
Andrea Grašo
Đurđica Kovačić
Igor Pap
Sandra Barbiš
Jelena Sokolić Nesterević
Irena Rešetar Jakšić
Natalija Novikova
Sonja Tudor
Jennifer Lazarić Jungić
Adriano Mates
Ines Deranja
Dunja Starčević Karlović
Dalida Jurčić-Marković
Gergely Agoston
Joanna Kalinowska - Lukačević
Marijana Bonetta
Ksenija Raspar
Željka Đaniš
Eva Fućak
Aleksandar Kovačević
Aleksandra Milenković
Natalia Renčić