Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Jelena Sokolić Nesterević
Gergely Agoston
Filip Baričević
Goran Moravček
Jasna Birkić
Vjeročka Lončarić
Denis Lipovac
Lores Kučaić Bobić
Tatjana Tadić
Smilja Strika
Adriano Mates
Aleksandar Kovačević
Dalida Jurčić-Marković
Liliana Stipanić
Ines Deranja
Mirena Čalmić
Kristina Kresović
Loreta Vasilj
Nikola Špehar
Željka Valenčić
Nasrin El Gharni
Đurđica Kovačić
Mirta Kaluđer
Rocio Ugarte
Dunja Starčević Karlović
Andrea Grašo
Eva Fućak
Dragana Petrović
Željka Đaniš
Ondina Pifar Borić
Marina Vujičić
Marijana Bonetta
Ksenija Raspar
Livio Karavanić
Aleksandra Milenković
Jennifer Lazarić Jungić
Ana Miškulin
Sandra Barbiš
Neda Mucafir
Joanna Kalinowska - Lukačević
Tatjana Krištić
Zvjezdana Ilić
Erika Špehar
Natalia Renčić
Borka Alfreider Šavle
Sonja Tudor
Monika Mikolajska
Irena Rešetar Jakšić
Igor Pap
Barbara Zrinšćak
Snježana Karels
Natalija Novikova
Silvija Fakin