Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Ines Deranja
Rocio Ugarte
Smilja Strika
Irena Rešetar Jakšić
Nasrin El Gharni
Andrea Grašo
Mirena Čalmić
Tatjana Krištić
Natalija Novikova
Željka Valenčić
Lores Kučaić Bobić
Željka Đaniš
Adriano Mates
Mirta Kaluđer
Filip Baričević
Gergely Agoston
Đurđica Kovačić
Dunja Starčević Karlović
Dalida Jurčić-Marković
Snježana Karels
Jelena Sokolić Nesterević
Jennifer Lazarić Jungić
Joanna Kalinowska - Lukačević
Dragana Petrović
Liliana Stipanić
Igor Pap
Vjeročka Lončarić
Sonja Tudor
Barbara Zrinšćak
Marijana Bonetta
Borka Alfreider Šavle
Sandra Barbiš
Monika Mikolajska
Eva Fućak
Aleksandar Kovačević
Nikola Špehar
Ksenija Raspar
Loreta Vasilj
Natalia Renčić
Livio Karavanić
Erika Špehar
Goran Moravček
Ana Miškulin
Kristina Kresović
Silvija Fakin
Neda Mucafir
Jasna Birkić
Aleksandra Milenković
Zvjezdana Ilić
Ondina Pifar Borić
Marina Vujičić
Tatjana Tadić
Denis Lipovac