Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Igor Pap
Sonja Tudor
Tatjana Krištić
Nasrin El Gharni
Marijana Bonetta
Dalida Jurčić-Marković
Željka Đaniš
Snježana Karels
Aleksandra Milenković
Silvija Fakin
Neda Mucafir
Irena Rešetar Jakšić
Ondina Pifar Borić
Nikola Špehar
Livio Karavanić
Vjeročka Lončarić
Zvjezdana Ilić
Jennifer Lazarić Jungić
Lores Kučaić Bobić
Ines Deranja
Andrea Grašo
Sandra Barbiš
Aleksandar Kovačević
Eva Fućak
Marina Vujičić
Kristina Kresović
Denis Lipovac
Ksenija Raspar
Gergely Agoston
Dunja Starčević Karlović
Tatjana Tadić
Jasna Birkić
Goran Moravček
Barbara Zrinšćak
Đurđica Kovačić
Mirta Kaluđer
Loreta Vasilj
Jelena Sokolić Nesterević
Rocio Ugarte
Borka Alfreider Šavle
Natalia Renčić
Filip Baričević
Dragana Petrović
Monika Mikolajska
Liliana Stipanić
Joanna Kalinowska - Lukačević
Erika Špehar
Ana Miškulin
Mirena Čalmić
Smilja Strika
Adriano Mates
Ela Željka Lenkhart
Natalija Novikova