Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Jennifer Lazarić Jungić
Tatjana Krištić
Eva Fućak
Jasna Birkić
Silvija Fakin
Tatjana Tadić
Filip Baričević
Denis Lipovac
Goran Moravček
Marijan Ritterman
Ksenija Raspar
Zvjezdana Ilić
Željka Đaniš
Mladen Latas
Andrea Grašo
Monika Mikolajska
Ondina Pifar Borić
Ines Deranja
Aleksandra Milenković
Dubravka Domijan Džekić
Marina Vujičić
Igor Pap
Mirena Čalmić
Erika Špehar
Doriana Doko Franković
Nasrin Štrljić
Natalia Renčić
Dunja Starčević Karlović
Barbara Zrinšćak
Ana Cerovac
Ela Željka Lenkhart
Dalida Jurčić-Marković
Barbara Grdinić
Sonja Tudor
Sandra Barbiš
Martina Spinčić
Adriano Mates
Neda Mucafir
Nikola Špehar
Dragana Petrović
Suzana Peša Vučković
Natalija Novikova
Joanna Kalinowska - Lukačević
Ana Miškulin
Irena Načinović
Lores Kučaić Bobić
Marko Smoljan
Marijana Bonetta
Liliana Stipanić
Edit Zatković
Aleksandar Kovačević
Maša Lugonja Mohović
Irena Rešetar Jakšić
Smilja Strika
Livio Karavanić
Gergely Agoston
Rocio Ugarte
Đurđica Kovačić
Loreta Vasilj
Kristina Kresović