Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Marina Vujičić
Lores Kučaić Bobić
Barbara Zrinšćak
Dalida Jurčić-Marković
Natalia Renčić
Livio Karavanić
Snježana Karels
Filip Baričević
Liliana Stipanić
Smilja Strika
Loreta Vasilj
Igor Pap
Ondina Pifar Borić
Aleksandar Kovačević
Andrea Grašo
Mirta Kaluđer
Tatjana Tadić
Ana Miškulin
Eva Fućak
Rocio Ugarte
Borka Alfreider Šavle
Denis Lipovac
Goran Moravček
Zvjezdana Ilić
Sandra Barbiš
Dunja Starčević Karlović
Adriano Mates
Željka Valenčić
Jelena Sokolić Nesterević
Tatjana Krištić
Natalija Novikova
Željka Đaniš
Ines Deranja
Nikola Špehar
Kristina Kresović
Sonja Tudor
Nasrin El Gharni
Jennifer Lazarić Jungić
Silvija Fakin
Đurđica Kovačić
Dragana Petrović
Neda Mucafir
Irena Rešetar Jakšić
Marijana Bonetta
Joanna Kalinowska - Lukačević
Gergely Agoston
Jasna Birkić
Ksenija Raspar
Vjeročka Lončarić
Erika Špehar