Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Irena Načinović
Dragana Petrović
Marijana Bonetta
Ela Željka Lenkhart
Marina Vujičić
Igor Pap
Zvjezdana Ilić
Erika Špehar
Barbara Zrinšćak
Nasrin Štrljić
Martina Spinčić
Adriano Mates
Rocio Ugarte
Dunja Starčević Karlović
Tatjana Tadić
Natalija Novikova
Tatjana Krištić
Dubravka Domijan Džekić
Jasna Birkić
Monika Mikolajska
Liliana Stipanić
Silvija Fakin
Kristina Kresović
Željka Đaniš
Smilja Strika
Maša Lugonja Mohović
Aleksandra Milenković
Neda Mucafir
Livio Karavanić
Irena Rešetar Jakšić
Loreta Vasilj
Ondina Pifar Borić
Filip Baričević
Ana Miškulin
Nikola Špehar
Đurđica Kovačić
Ines Deranja
Ksenija Raspar
Mirena Čalmić
Natalia Renčić
Eva Fućak
Denis Lipovac
Sandra Barbiš
Andrea Grašo
Goran Moravček
Joanna Kalinowska - Lukačević
Barbara Grdinić
Sonja Tudor
Dalida Jurčić-Marković
Gergely Agoston
Lores Kučaić Bobić
Jennifer Lazarić Jungić
Aleksandar Kovačević