Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Igor Pap
Ela Željka Lenkhart
Vjeročka Lončarić
Monika Mikolajska
Dunja Starčević Karlović
Jelena Sokolić Nesterević
Dalida Jurčić-Marković
Loreta Vasilj
Irena Rešetar Jakšić
Filip Baričević
Liliana Stipanić
Aleksandar Kovačević
Erika Špehar
Ksenija Raspar
Marina Vujičić
Nasrin El Gharni
Kristina Kresović
Sandra Barbiš
Goran Moravček
Adriano Mates
Mirta Kaluđer
Ondina Pifar Borić
Sonja Tudor
Zvjezdana Ilić
Joanna Kalinowska - Lukačević
Tatjana Krištić
Smilja Strika
Nikola Špehar
Gergely Agoston
Jennifer Lazarić Jungić
Mirena Čalmić
Neda Mucafir
Ana Miškulin
Borka Alfreider Šavle
Jasna Birkić
Livio Karavanić
Snježana Karels
Natalija Novikova
Natalia Renčić
Aleksandra Milenković
Andrea Grašo
Silvija Fakin
Željka Đaniš
Marijana Bonetta
Ines Deranja
Eva Fućak
Rocio Ugarte
Tatjana Tadić
Lores Kučaić Bobić
Đurđica Kovačić
Denis Lipovac
Barbara Zrinšćak
Dragana Petrović