Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Ana Miškulin
Snježana Karels
Filip Baričević
Tatjana Krištić
Loreta Vasilj
Nikola Špehar
Irena Rešetar Jakšić
Jasna Birkić
Dragana Petrović
Igor Pap
Andrea Grašo
Vjeročka Lončarić
Joanna Kalinowska - Lukačević
Željka Đaniš
Smilja Strika
Ksenija Raspar
Mirena Čalmić
Jennifer Lazarić Jungić
Marina Vujičić
Rocio Ugarte
Erika Špehar
Gergely Agoston
Monika Mikolajska
Natalia Renčić
Aleksandra Milenković
Sandra Barbiš
Marijana Bonetta
Silvija Fakin
Neda Mucafir
Barbara Zrinšćak
Mirta Kaluđer
Tatjana Tadić
Jelena Sokolić Nesterević
Eva Fućak
Sonja Tudor
Liliana Stipanić
Đurđica Kovačić
Ela Željka Lenkhart
Ines Deranja
Borka Alfreider Šavle
Goran Moravček
Denis Lipovac
Ondina Pifar Borić
Kristina Kresović
Aleksandar Kovačević
Dalida Jurčić-Marković
Lores Kučaić Bobić
Adriano Mates
Livio Karavanić
Zvjezdana Ilić
Dunja Starčević Karlović
Natalija Novikova
Nasrin El Gharni