Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Tatjana Krištić
Liliana Stipanić
Barbara Zrinšćak
Zvjezdana Ilić
Silvija Fakin
Lores Kučaić Bobić
Aleksandar Kovačević
Igor Pap
Smilja Strika
Nasrin El Gharni
Denis Lipovac
Dunja Starčević Karlović
Rocio Ugarte
Ksenija Raspar
Đurđica Kovačić
Borka Alfreider Šavle
Željka Valenčić
Marina Vujičić
Željka Đaniš
Adriano Mates
Joanna Kalinowska - Lukačević
Dalida Jurčić-Marković
Jennifer Lazarić Jungić
Gergely Agoston
Jelena Sokolić Nesterević
Nikola Špehar
Natalija Novikova
Dragana Petrović
Mirta Kaluđer
Vjeročka Lončarić
Marijana Bonetta
Irena Rešetar Jakšić
Ines Deranja
Erika Špehar
Tatjana Tadić
Filip Baričević
Sandra Barbiš
Kristina Kresović
Ondina Pifar Borić
Neda Mucafir
Snježana Karels
Loreta Vasilj
Sonja Tudor
Goran Moravček
Jasna Birkić
Natalia Renčić
Livio Karavanić
Ana Miškulin