Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Ana Miškulin
Dunja Starčević Karlović
Ondina Pifar Borić
Ela Željka Lenkhart
Marina Vujičić
Nasrin El Gharni
Igor Pap
Borka Alfreider Šavle
Jelena Sokolić Nesterević
Tatjana Tadić
Silvija Fakin
Sandra Barbiš
Gergely Agoston
Natalija Novikova
Erika Špehar
Ksenija Raspar
Jennifer Lazarić Jungić
Dragana Petrović
Nikola Špehar
Đurđica Kovačić
Željka Đaniš
Rocio Ugarte
Mirena Čalmić
Barbara Zrinšćak
Joanna Kalinowska - Lukačević
Sonja Tudor
Aleksandra Milenković
Ines Deranja
Dalida Jurčić-Marković
Zvjezdana Ilić
Livio Karavanić
Loreta Vasilj
Goran Moravček
Eva Fućak
Aleksandar Kovačević
Neda Mucafir
Smilja Strika
Marijana Bonetta
Denis Lipovac
Natalia Renčić
Andrea Grašo
Vjeročka Lončarić
Tatjana Krištić
Adriano Mates
Liliana Stipanić
Snježana Karels
Jasna Birkić
Mirta Kaluđer
Monika Mikolajska
Kristina Kresović
Filip Baričević
Irena Rešetar Jakšić
Lores Kučaić Bobić