Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Barbara Zrinšćak
Liliana Stipanić
Ksenija Raspar
Silvija Fakin
Ela Željka Lenkhart
Jennifer Lazarić Jungić
Smilja Strika
Filip Baričević
Neda Mucafir
Jasna Birkić
Natalija Novikova
Tatjana Krištić
Kristina Kresović
Gergely Agoston
Dubravka Domijan Džekić
Eva Fućak
Irena Rešetar Jakšić
Lores Kučaić Bobić
Monika Mikolajska
Adriano Mates
Rocio Ugarte
Sonja Tudor
Tatjana Tadić
Andrea Grašo
Suzana Peša Vučković
Joanna Kalinowska - Lukačević
Dunja Starčević Karlović
Aleksandar Kovačević
Goran Moravček
Marina Vujičić
Loreta Vasilj
Đurđica Kovačić
Igor Pap
Ana Miškulin
Maša Lugonja Mohović
Irena Načinović
Dragana Petrović
Željka Đaniš
Ines Deranja
Sandra Barbiš
Martina Spinčić
Mirena Čalmić
Denis Lipovac
Nikola Špehar
Ondina Pifar Borić
Marijana Bonetta
Zvjezdana Ilić
Dalida Jurčić-Marković
Natalia Renčić
Barbara Grdinić
Aleksandra Milenković
Nasrin Štrljić
Erika Špehar
Livio Karavanić