Naši članovi

Photo by: @Petar Kürschner Photography

Popis vodiča

Svi naši članovi licenicirani su vodiči za Sjeverni Jadran ( Primorsko-goranska županiju ), Liku – Plitvička jezera ( Ličko – senjska županija ), a većina i za Istru, ( Istarska županija ). Neki članovi licencirani su vodiči za grad Zagreb. Popis sadrži turističke vodiče, njihove fotografije, jezike koje govore i geografska područja za koje imaju licencu.Joanna Kalinowska - Lukačević
Snježana Karels
Dunja Starčević Karlović
Jelena Sokolić Nesterević
Mirena Čalmić
Natalia Renčić
Ondina Pifar Borić
Silvija Fakin
Dalida Jurčić-Marković
Denis Lipovac
Andrea Grašo
Rocio Ugarte
Ines Deranja
Đurđica Kovačić
Irena Rešetar Jakšić
Nasrin El Gharni
Filip Baričević
Zvjezdana Ilić
Smilja Strika
Ksenija Raspar
Livio Karavanić
Tatjana Tadić
Ana Miškulin
Borka Alfreider Šavle
Igor Pap
Željka Đaniš
Sonja Tudor
Marina Vujičić
Aleksandar Kovačević
Adriano Mates
Jennifer Lazarić Jungić
Mirta Kaluđer
Kristina Kresović
Neda Mucafir
Marijana Bonetta
Barbara Zrinšćak
Eva Fućak
Liliana Stipanić
Ela Željka Lenkhart
Dragana Petrović
Jasna Birkić
Natalija Novikova
Vjeročka Lončarić
Monika Mikolajska
Sandra Barbiš
Goran Moravček
Nikola Špehar
Loreta Vasilj
Aleksandra Milenković
Gergely Agoston
Tatjana Krištić
Lores Kučaić Bobić
Erika Špehar