Jelena Sokolić NesterevićRegions:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJALanguages this guide speaks:
CROATIAN, RUSSIAN