Natalia RenčićRegions:
Primorsko-goranska županija, Zagrebačka županija, Ličko-senjska županija, Istarska županijaLanguages this guide speaks:
ENGLISH, ITALIAN, SPANISH, CROATIAN