Sandra BarbišRegions:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD ZAGREB, ZADARSKA ŽUPANIJA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, SPLITSKO-DALMATISKA ŽUPANIJALanguages this guide speaks:
CROATIAN, ENGLISH, ITALIAN, GERMAN,