Monika MikolajskaŽupanije u kojima član/ica djeluje:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD ZAGREBJezici koje član govori:
POLJSKI