Joanna Kalinowska - LukačevićŽupanije u kojima član/ica djeluje:
Primorsko goranska, Ličko senjska, Istarska županija, Splitsko-dalmatinskaJezici koje član govori:
POLJSKI