Sonja Tudor



Županije u kojima član/ica djeluje:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA



Jezici koje član govori:
HRVATSKI,ENGLESKI