Ela Željka LenkhartŽupanije u kojima član/ica djeluje:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD ZAGREB, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, ZADARSKA ŽUPANIJA, KARLOVAČKA ŽUPANIJAJezici koje član govori:
HRVATSKI, NIZOZEMSKI